พระตำหนักดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง ที่เที่ยวเชียงรายซึ่งเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่างๆ โดยฝีมือช่างชาวเหนือ จุดเด่นภายในพระตำหนักอยู่ที่เพดานดาว สร้างจากไม้สนแกะสลักเป็นกลุ่มดาวกลุ่มต่างๆ

@Chiangrai Travelling Portal

พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ที่เที่ยวเชียงรายซึ่งเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่างๆ โดยฝีมือช่างชาวเหนือ จุดเด่นภายในพระตำหนักอยู่ที่เพดานดาว สร้างจากไม้สนแกะสลักเป็นกลุ่มดาวกลุ่มต่างๆ

แผนที่และการเดินทาง
พระตำหนักดอยตุง จ.เชียงราย
  • -
  • N20.289347 E99.811047