Landmark (100)

พระมหาเจดีย์เทพนิมิต
พระมหาเจดีย์เทพนิมิตธรรม อยู่ที่วัดพระธาตุสันติธรรม หมู่
ไร่บ่าวน้อย
สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวไร่สตรอว์เบอร์รี่ - พาชมไร่พร้อมลงเก็บสตรอ...
วัดแม่คำ
ประวัติวัดแม่คำ วัดแม่คำ สร้างขึ้นมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2...
ไร่ชา 101
ที่นี่นับว่าเป็นอีกจุดไฮไลท์ของดอยแม่สลอง ที่นักท่องเที่ยว
ปลายทางหนาว ณ ภูช...
ปลายทางหนาวที่ ภูชี้ดาว เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม ไม่แพ้ภูช...
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรา...
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อยู่ที่ห้าแยกพ่อขุนแห่งราชวงศ์ลัวะจ...
วัดแสงแก้วโพธิญาณ
วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประวัติความ...
บ้านดำหรือพิพิธภัณฑ์บ้า...
ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัช...
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยท่านอาจารย์เฉลิมช...
ไร่เชิญตะวัน หรือศูนย...
ไร่เชิญตะวัน หรือศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม...
ภูชี้ฟ้า
หุบเขาแห่งความรัก
ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ในวันแห่งความรัก ที่หุบเขาบ้านห้วยแ...
ไร่ชาฉุยฟง
ไร่ชาฉุยฟง ปัจจุบันมี 2 แห่ง ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ที่เพิ่งเ...
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เอง...
ดอยสะโง้
ดอยสะโง้ ขุนเขาที่ท่านสามารถชมทิวทัศน์ได้สามร้อยหกสิบองศา ขุน...
ดอยผาตั้ง
ดอยผาตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชีย...
ถนนคนเดินเชียงราย
ถนนคนเดินเชียงราย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย มีพื้นที่ตั้งแต่สี่แ...
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี งานพุทธศิลป์ จ.เชียงราย เป็นงานศิลปะที่แฝง...
แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชน...
ดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลอง ตั้งอยู่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นที่อยู่อาศัย...