สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก Bookingchiangrai.com Card

1. ได้รับส่วนลดพิเศษทันที สำหรับการจองห้องพักในโรงแรมเครื่อข่าย
2. ได้รับส่วนลดพิเศษทันที สำหรับร้านอาหารในโรงแรมเครื่อข่าย
3. ได้รับส่วนลดพิเศษทันที สำหรับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเครื่อข่าย