งานพ่อขุนเม็งราย

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชจัดระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม - ๔

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชจัดระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี มีพิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช มีการออกร้าน จัดนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชน และงานรื่นเริงต่างๆ ณ บริเวณสนามบินเก่า อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวงจึงได้จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี โดยจะจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การถวายพานพุ่มและพานดอกไม้ถวายสักการะต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จย่า การปล่อยพันธุ์ปลา การร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณต่างๆ ฯลฯ การจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงจึงเป็นพิธีทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย โดยมีประกอบ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ภายในไร่แม่ฟ้าหลวง ต.รอบเวียง อ.เมือง สถานที่ประดิษฐพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยนำขันดอก ต้นธูป ต้นเทียน ทยอยเข้าถวายเป็นเครื่องราชสักการะ เบื้องพระบรมรูป พิธีถวายพวงมาลาสักการะ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง และ พิธีบริเวณพระตำหนักดอยตุง ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง เพื่อบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จย่า