Culture and Tradition (18)

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง
การทานหา ในวัฒนธรรมล้านนา คือ การอุทิศเครื่องอุปโภค
งานพ่อขุนเม็งราย
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชจัดระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม - ๔
สืบชะตา พิธีกรรมแห่ง...
พิธีสืบชะตานั้นเป็นพิธีมงคล คําว่า “ สืบ”ความหมายคือต่อ
ประเพณีนมัสการพระธ...
ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยตุง คือ การขึ้นไปนมัสการพระ
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หร...
กำหนดให้มีตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน โดยการเนรมิตถนนเล่นน้ำกล...
ป๋าเวณีญี่เป็ง
จัดขึ้น ณ สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (สนาม รด.) เชิงสะพานแม่ฟ้า...
โครงการจัดงานวัฒนธ...
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการจัดงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีของ...
ประเพณีอันเชิญพระพุท...
เป็นขบวนแห่พระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญๆ ของวัดต่างๆ ประดิษฐานบนบุษ...
เทศกาลวันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันนี้แ...
ตาลหาพญามังราย
เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย ...
แห่โคมไฟไหดอก
จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งถือได...
ประเพณีตักบาตรเป็งป...
ในครั้งอดีตเมื่อใกล้เวลาประมาณเที่ยงคืน ในคืนวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ จ...
ประเพณีตักบาตรเทโว...
คือ การทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสท...
งานประเพณีขึ้นพระธา...
จัดขึ้นในวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือนหกเหนือ หรือเดือนมีนาคม เป็นประ...
ประเพณีโล้ชิงช้าของช...
หรือที่เรียกตนเองว่า "อาข่า" มีเชื้อสายจากจีน-ทิเบต เดินทางอพย...
ประเพณีบวงสรวงเจ้า...
เป็นประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อของผู้คนที่อยู่ริมแม่น้ำโขง โดยเฉพาะช...
ประเพณีแห่พระล้ำค่าต...
ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา หน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าซาง ที่ตั้ง...
ประเพณีโล้ชิงช้าชนเผ...
ผู้รับผิดชอบ ผู้นำชนเผ่าอาข่าประจำหมู่บ้านที่ 5 และหมู่ที่ 13 หน่วย...